नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

ई. पी. एस. कोरिया शाखा

(EPS Korea Section)

Notice Board

2074_02_08_Final

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७४ जेष्ठ ५ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७४ जेष्ठ ४ गते बिहिबार बिहान १०:०० देखि १२:०० बजे सम्म हिमालयन बैंक ठमेल संचय कोष भवनमा (४२५०२०२, ४२५०३५९) गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७४ जेष्ठ ६ गते शनिबार ठीक ११:३० बजे इ.पि.एस. कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भइ श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट लगायत आवश्यक डकुमेन्ट लिई तोकिएको मिति र समयमा कोरिया प्रस्थान गर्नु पर्नेछ । तोकिएको मिति र समयमा कार्य नगर्ने कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रकृया रद्द हुनसक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । HRD Korea  बाट उडान तालिका जुनसुकै समयमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने छ । अन्तिम उडान पश्चात ब्यक्ति प्रस्थान नगरेमा नियमानुसारको उडान रद्द शुल्क (US$100) जरीवाना लाग्ने छ ।
Flight List of 2017 May 22,23 & 24(२०७४ जेष्ठ ८,९ र १०)
No Company(English) Name Gender Date of Birth Departure Date Remarks
A-1 (JU)NELPURENMOKJANG KUMAL AMRIT M 1994-10-02 22-May-17  
A-2 GANGWONTOJONGSA.. LIMBU SANTOSH M 1989-10-14 22-May-17  
A-3 KANGCHUNOK RANA NIM BAHADUR M 1992-10-18 22-May-17  
A-4 GANGHUIJIN LAMA DHAWA M 1989-09-02 22-May-17  
A-5 GAEMINONGJANG WAIBA DEVRAJ M 1992-03-24 22-May-17  
A-6 GEONYEONGNONGJANG LAMA RANJEET M 1986-03-14 22-May-17  
A-7 GEONYEONGNONGJANG SHERPA PHURI M 1989-11-27 22-May-17  
A-8 KO TAYCIN PHAGO SALON M 1990-01-18 22-May-17  
A-9 KO SENGKWEN GURUNG GANESH M 1989-10-15 22-May-17  
A-10 KO SENGKWEN KHAN TARA DEV M 1989-12-27 22-May-17  
A-11 KOYOUNGDONG BASNET CHANDRA M 1988-12-18 22-May-17  
A-12 KILKALMOKJANG KHANAL KHIMANANDA M 1984-10-12 22-May-17  
A-13 KILGALCHUKSAN ANGTHUPO DILIP M 1988-02-25 22-May-17  
A-14 KILGALCHUKSAN THAKURI RIKESH M 1988-12-31 22-May-17  
A-15 KILGALCHUKSAN THAPA BHARAT M 1988-08-19 22-May-17  
A-16 GIMGISAMNONGJANG KUNWAR JANGA BAHADUR M 1988-04-21 22-May-17  
A-17 GIMGISAMNONGJANG RAI RAMESH M 1987-10-24 22-May-17  
A-18 KIM POYEL CHAPAGAIN HUMNATH M 1986-05-14 22-May-17  
A-19 KIM POYEL PAUDEL SALIGRAM M 1989-04-23 22-May-17  
A-20 GIM SANGSUNONGJANG BHATTARAI PRAJAPATI M 1989-01-26 22-May-17  
A-21 GIM SANGSUNONGJANG MOKTAN TAMANG UTTAM M 1988-04-10 22-May-17  
A-22 KIM SENHONG GURUNG SAGAR M 1989-06-26 22-May-17  
A-23 KIMSUNGJU TIWARI CHAPAGAI SAMJHANA F 1982-05-29 22-May-17  
A-24 KIM SUNGLYONG RANA THAMAN SINGH M 1987-08-20 22-May-17  
A-25 KIM SINMI THARU LAXMAN M 1987-09-05 22-May-17  
A-26 KIM GIRI UMESH M 1993-02-01 22-May-17  
A-27 NAKWONMOKJANG LIMBU GHANASHYAM M 1984-09-25 22-May-17  
A-28 NONGEOPOESABEO… PANGENI RAMCHANDRA M 1990-11-15 22-May-17  
A-29 NONGEOPOESABEO… SHRESTHA BIJAYA M 1986-09-11 22-May-17  
A-30 NONG EOP HOE SA.. MAHAR KARAN SINGH M 1991-06-03 22-May-17  
A-31 NAMSONGWON RAI TANKA RAJ M 1986-07-01 22-May-17  
A-32 NAMSONGWON THAPA RAMESH M 1986-02-03 22-May-17  
A-33 DAURINONGJANG CHEMJONG SURYA KUMAR M 1994-10-24 22-May-17  
A-34 DAECHEON MOKJANG PARAJULI NANDALAL M 1981-11-26 22-May-17  
A-35 DONGSUNGNONGJANG TIMILSINA NARAYAN M 1988-12-27 22-May-17  
A-36 RYUJAYUN KUNWAR GOVINDA M 1995-11-28 22-May-17  
A-37 BAEKHWAMANBAL SHRESTHA BISHAL M 1991-05-16 22-May-17  
A-38 BYEON GWANGSU KHANAL KASHI RAM M 1986-10-24 22-May-17  
A-39 BYEON GWANGSU LIMBU NARENDRA M 1984-11-22 22-May-17  
A-40 SAMYOOKYEONGNO… MAGAR DHYANKUMAR M 1993-03-17 22-May-17  
A-41 SANGILNONGJANG GAUTAM MATI PRASAD M 1987-08-28 22-May-17  
A-42 SANGHYO NONGJANG KUNWOR RAM BAHADUR M 1984-11-30 22-May-17  
A-43 SON BYEONGDAE THAPA MAN KUMAR M 1993-11-10 22-May-17  
A-44 SONGCHEONNONGWON KATWAL KUMAR BABU M 1982-10-01 22-May-17  
A-45 SUSANYANGDONJANG JAISWAL GHANSHYAM PRASAD M 1985-10-18 22-May-17  
A-46 SUNG HACHWUKSAN DULAL MAN BAHADUR M 1983-03-27 22-May-17  
A-47 SUNG HACHWUKSAN GHALE BIJAY M 1992-05-29 22-May-17  
A-48 SHIN DONG SUK FARM PRATEL CHANDRAMAN M 1994-11-14 22-May-17  
A-49 ARUMDAWUNDONGHA… BAJAGAIN SUDARSHAN M 1993-05-27 22-May-17  
A-50 ARUMDAWUNDONGHA… SAPKOTA DILLI M 1993-08-17 22-May-17  
A-51 ANNYEONGHONONGJANG RAKHAL KHEM RAJ M 1989-05-08 22-May-17  
A-52 APSAENONGJANG LIMBU DEV KUMAR M 1995-02-05 22-May-17  
A-53 YANG KYENGMI CHHETRI SURAJ RAWAT M 1991-09-07 22-May-17  
A-54 YANG KYENGMI GHARTI MAGAR TOP BAHADUR M 1992-09-25 22-May-17  
A-55 YANGJIYEONGNONGJAN… BHATTA YAGYA RAJ M 1991-12-08 22-May-17  
A-56 YANGCHEOLWOO CHHETRI LEKHNATH M 1990-04-25 22-May-17  
A-57 YANGHAESUN K C BHESH BAHADUR M 1987-04-20 22-May-17  
A-58 JEJUKWANGPUNGCH… KHANAL PREM RAJ M 1988-02-17 22-May-17  
A-59 JEJUSAEBOUK CHAUDHARY JOSEPH M 1990-07-26 22-May-17  
A-60 O SEKYONG GURUNG SANJIT M 1987-10-08 22-May-17  
A-61 YUNCHANGYUNGNO… HEMBYA SUMAN M 1995-08-30 22-May-17  
A-62 YUN CHELSWU BAJU RAM BAHADUR M 1996-07-09 22-May-17  
A-63 YUN CHELSWU GHIMIRE SANJIP M 1993-06-01 22-May-17  
A-64 LEEDOSEONGMOKJANG RAI DILIP KUMAR M 1986-02-21 22-May-17  
A-65 IYONGGINONGJANG NEUPANE KHAGA RAJ M 1991-11-05 22-May-17  
A-66 IYONGGINONGJANG SHRESTHA SHANTA M 1992-10-08 22-May-17  
A-67 JANGDAESUN LAWATI KHAGENDRA M 1985-01-20 22-May-17  
A-68 JANGMINONGWON DHAMI SANAM SINGH M 1980-04-20 22-May-17  
A-69 JEONHAKBONG CHAUDHARY SUMAN M 1996-07-02 22-May-17  
M-1 (JU)NAECHASANEOP NEMBANG DILLI M 1987-04-14 23-May-17  
M-2 DONGYEONSEUTIL(JU).. RANA PADAM BAHADUR M 1987-11-14 23-May-17  
M-3 SUGWANGGIEOPJUSI.. KC NABIN KUMAR M 1981-07-07 23-May-17  
M-4 IL SHIN PANGENI DOL RAJ M 1988-06-09 23-May-17  
M-5 IL SHIN SHERPA AASHA KRISHNA M 1987-04-10 23-May-17  
M-6 JUSIKHOESANAECH.. GYANGMI SUMAN M 1997-10-07 23-May-17  
M-7 JUSIKOESAHANSO.. BHANDARI BIMAL M 1989-06-15 23-May-17  
M-8 CHANGNYEONGM… JOSHI DINESH PRASAD M 1991-08-28 23-May-17  
M-9 HANGUKGAGU KULUNG SANGAM M 1988-02-15 23-May-17  
A-70 KIMJAEHYEOK JOSHI REWADHAR M 1978-11-28 24-May-17  
A-71 KIMJAEHYEOK YADAV MANOHAR KUMAR M 1983-02-16 24-May-17  
A-72 MUNKUOUNG FARM SHERPA MINGMA DOMA F 1995-08-03 24-May-17  
A-73 O-I FARM MOKTAN NIRAJ M 1983-04-25 24-May-17  
A-74 O-I FARM OLI TEJ BAHADUR M 1985-10-08 24-May-17  
A-75 IYEONGJAE MINARI DAHAL SUJAN M 1991-02-26 24-May-17  
A-76 IYEONGJAE MINARI THAPA MOHAN M 1990-11-15 24-May-17  
A-77 IMCHUNUNGNONG.. LIMBU MAHENDRA KUMAR M 1987-07-03 24-May-17  
A-78 JEONSEOKSUNN.. LAMA SURYA LAL M 1991-03-16 24-May-17  
A-79 JEONSEOKSUNN.. PURI SHESA RAJ M 1988-05-10 24-May-17  
A-80 JEONHYEONGSU.. ALE SUNITA F 1988-10-09 24-May-17  
A-81 JEONHYEONGSU.. RAI ANILA F 1989-12-01 24-May-17  
A-82 JEONG SEUNGWON RAI SAMEER M 1987-03-09 24-May-17  
A-83 CENG IKKYU NEGI BIRENDRA M 1988-03-24 24-May-17  
A-84 JEONGHWACHUK.. BHANDARI GAUTAM M 1990-09-14 24-May-17  
A-85 JEILYANGDONYOU.. LIMBU SHER BAHADUR M 1985-02-11 24-May-17  
A-86 JEILYANGDONYOU.. RAI MATRIKA M 1986-11-06 24-May-17  
A-87 JEJUMANBYEONGC.. CHAPAGAIN RAJU M 1990-07-28 24-May-17  
A-88 JEJUMANBYEONGC.. PARAJULI MADHAV M 1988-08-13 24-May-17  
A-89 JOJUNGHYEON DUMRE DAYARAM M 1989-11-02 24-May-17  
A-90 JOJUNGHYEON KARKI NARAYAN BAHADUR M 1988-12-04 24-May-17  
A-91 JIN TAE NONG SAN RAI NABIN KUMAR M 1990-03-01 24-May-17  
A-92 JINHONONGJANG THAPA NRIPA RAJ M 1992-12-24 24-May-17  
A-93 CHON JI IN RAI BHUPA DHWOJ M 1980-06-17 24-May-17  
A-94 CHON JI IN RAUT NAND LAL M 1981-03-28 24-May-17  
A-95 CHEONGGYEMOK.. PAUDEL SHRIRAM M 1983-02-13 24-May-17  
A-96 CHILBAENGNONG.. GYAWALI DHURBA M 1994-06-12 24-May-17  
A-97 TAEKWANG MOK.. BAJGAIN TULASI M 1988-10-13 24-May-17  
A-98 TAEANBANDOBAE… KARKI DIPENDRA M 1994-12-21 24-May-17  
A-99 TAEANBANDOBAE… KHATRI BIKESH M 1996-06-05 24-May-17  
A-100 TAEANBANDOBAE.. ONEM JANAM M 1992-10-09 24-May-17  
A-101 HANGILHANUCHO.. BULUN KRISHNA BAHADUR M 1993-08-10 24-May-17  
A-102 HEOGANGIL(OINO.. ANDEMBE LIMBU RAJENDRA M 1989-01-26 24-May-17  
A-103 HEOGANGIL(OINO.. PYAKUREL PRAJWAL M 1994-12-06 24-May-17  
A-104 HEOYONGDEON.. YONJAN BIJAY M 1993-04-30 24-May-17  
A-105 JONGJUNONGJANG LAMA RITA F 1990-12-31 24-May-17  
A-106 JONGJUNONGJANG TAMANG BUNA F 1990-12-04 24-May-17  
A-107 KOALLA BALCHHAUNDI SUJAN M 1989-07-27 24-May-17  
A-108 KOALLA BOHARA LOKENDRA M 1989-10-06 24-May-17  
A-109 KEUNBYEOLLON.. RIJAL BAL KRISHNA M 1991-11-21 24-May-17  
A-110 HAEDOJIMOKJANG WAGLE BIBEK M 1986-09-23 24-May-17  
यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू
माछापुच्छ्रे बैंकमा इ.पि.एस. कार्यालयको खातामा ४६.२० डलरको नेपाली रूपैयाँ जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
एभरेष्ट बैक, ग्वार्कोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खाता न ००१०११०२२००००६ मा रु. १००० जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचिकृत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एल.आई.सी लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी मध्ये कुनै एकबाट ६ बर्षे बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा गरेको बिमालेखको प्रतिलिपि ।
पूर्व अभिमुखिकरण तालिमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
The End